Schadeketen AAS zet in op MVO

Schadeketen AAS introduceert een nieuwe kernwaarde: 100 procent betrokken bij mens en milieu. De keten zet op een volwaardig, professioneel beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Je bent er niet met een laadpaal voor je bedrijf, zegt AASvoorzitter Arnold Hagen.

Hagen, directeur van het gelijknamige schadebedrijf in Apeldoorn, kan gerust een warm pleitbezorger worden genoemd van MVO.?Als keten hebben we absoluut een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar mens en milieu. Daar kunnen en willen we niet omheen als co?peratieve keten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet je uit overtuiging doen en consequent doorvoeren in je gehele bedrijfsvoering. De huidige economische situatie mag zeker niet de enige drijfveer zijn. Het is een kwestie van mentaliteit en bewustzijn?, denkt hij. Overigens is duurzaam ondernemen niet alleen beter voor mens en milieu, maar levert het bedrijfsmatig de nodige voordelen. Denk maar aan duurzame reparatietechnieken, (energie)besparingen, grotere naamsbekendheid en economisch gewin door de samenwerking met allerlei partijen. Je bent er niet met een elektrische laadpaal voor je bedrijf, want het gaat veel verder. Volgens Hagen kunnen AAS-bedrijven zich juist onderscheiden met MVO. Vooral in deze tijd is onderscheidend vermogen heel belangrijk en moet je creatief zijn, vooral met activiteiten in de regio. Ik ben al jaren met dit onderwerp bezig en heb inmiddels verschillende partners om me heen verzameld. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een speciale demodag (22 juni) duurzaam repareren die succesvol is verlopen. Wij hebben de verschillende alternatieve reparatietechnieken getoond: kunststofreparaties aan bumpers bijvoorbeeld, maar ook reparatie van koplampen in plaats van complete vervanging en dus lagere kosten. Ondertussen zijn die dag honderd auto's gerepareerd met uitdeuken zonder spuiten. Die demodag moet vooral ook een inspiratie zijn voor de andere leden. 

Eerste stap

AAS neemt MVO als volwaardig onderdeel op in haar algehele strategie naast de drie huidige kernwaarden (vakmanschap, klantgedrevenheid en ontzorgen) De keten zal MVO gefaseerd gaan doorvoeren binnen haar netwerk van zelfstandig ondernemers. Er zal een speciale werkgroep worden geformeerd, eind dit jaar zal het eerste MVO- jaarverslag worden gepubliceerd en een ISO 26000 verklaring worden afgegeven. (ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO en hulpmiddel voor bedrijven, red.) In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland zal in september campagne worden gevoerd, waarbij veiligheid centraal staat en speciale actiedagen worden georganiseerd. 

Zakendoen

Ondertussen mag de keten sinds kort het predicaat Duurzaam Repareren voeren voor schade- en glasherstel. Even daarvoor kreeg Hagen het offici?le Eco Pro schild van Du Pont Refinish en zullen ook de andere vestigingen binnenkort het schildje krijgen. Onderdeel hiervan is de energiescan die nu bij alle locaties wordt uitgevoerd. De bevindingen van de energiescans zullen later dit jaar leiden tot een structureel energiebesparingsplan voor de hele keten met besparingstips over verlichting of compressoren bijvoorbeeld. Ook voor de jeugd en aanstormend talent zullen speciale projecten worden gestart. Wij zijn ervan overtuigd dat MVO ook een steeds belangrijkere randvoorwaarde zal worden in het zakendoen, zowel in de grootzakelijke als particuliere markt, zegt AAS-directeur Nicole Spenkelink.